Čo sa deje s pneumatikami po ich použití?

Pneumatiky sa nesmú vyhadzovať na skládku. Existuje niekoľko spôsobov využitia opotrebovaných pneumatík a ich recyklácia je už povinná v mnohých štátoch sveta. Praktická realizácia recyklácie sa však líši od krajiny ku krajine.

Na Slovensku je importér pneumatík, resp. ich dovozca platiť extra dovoznú daň vo forme recyklačného poplatku. Táto daň je zvyčajne už zahrnutá v konečnej cene pre spotrebiteľa.

Dajte svojim opotrebovaným pneumatikám nový život

Nevyhadzujte opotrebované pneumatiky v prírode!

Vyradené pneumatiky ani zďaleka nie sú nepoužiteľné; ich život pokračuje ďalej v rôznych formách recyklačného využitia. Vaše staré pneumatiky môžu naďalej slúžiť voforme granulátu ako pojivový materiál v asfalte, alebo môžu chrániť Váš domov od dopravného hluku vo forme protihlukovej steny, atď.

Opotrebované pneumatiky môžte nechať v každom profesionálnom pneuservise grátis na ich konečnú ekologickú recykláciu. 

Životný cyklus pneumatiky

Životný cyklus pneumatiky sa vzťahuje na rôzne fázy, ktorými produkt prechádza od výroby, cez používanie až po jej ekologickú likvidáciu, inými slovami od základnej suroviny až po odpad.

Životný cyklus pneumatiky začína kaučukovým stromom niekde na južnej pologuli, napr. v Thajsku alebo Indonézii.  Cyklus pokračuje ďalej spracovaním na základnú surovinu pre výrobu pneumatiky, následne jej skladovaním, predajom a použitím na vozidle.

Život pneumatiky končí, až keď je pneumatika rozdrvená, separovaná a ďalej použitá ako základná surovina.