Obchodné podmienky

Internetový obchod www.pneu-online.sk je zameraný na predaj pneumatík, hliníkových diskov kolies a ich príslušenstva, motorových olejov a autodoplnkov. V našej ponuke nájdete široký výber pneumatík, diskov kolies a ich príslušenstva od popredných svetových výrobcov. Našim prvoradým cieľom je vaša spokojnosť, preto dúfame, že s našimi službami budete spokojní a budete našimi pravidelnými zákazníkmi.

NAKUPOVANIE

Nakupovanie v našom internetovom obchode www.pneu-online.sk je veľmi jednoduché. Tovar, ktorý hľadáte, si môžete nájsť pomocou rôznych filtrov, kde zadáte hľadaný výraz (názov výrobcu, rozmer pneumatík resp. diskov a pod.), alebo ho môžete hľadať prechádzaním najrôznejších kategórii. Ak ste už našli, čo potrebujete a máte záujem to kúpiť, tak si to jednoducho vložíte do košíka, kde zadáte požadované množstvo. Môžete ďalej pokračovať v nákupe, alebo pristúpiť k ukončeniu nákupu. Pri ukončovaní nákupu máte možnosť vybrať si z viacerých možností doručenia a platby za tovar.

Na záver stačí už len vyplniť identifikačné údaje a potvrdiť objednávku. Po objednaní tovaru kupujúcim, predávajuci potvrdí prijatie objednávky. Pokiaľ je tovar skladom, predávajuci ho doručí kupujúcemu najneskôr do 24 hodín v pracovných dňoch. V prípade, že sa tovar nachádza na našom externom sklade, predávajuci ho doručí kupujúcemu najneskôr do 7 pracovných dní, resp. informuje kupujúceho o najbližsom možnom termíne dodania. Ak tento termín kupujúci potvrdí /mailom/, stáva sa jeho objednávka záväznou . Spolu s každou zásielkou vám zašleme aj faktúru ako daňový doklad.

SPÔSOB ÚHRADY

Tovar môžete uhradiť nasledovnými spôsobmi:

  • na dobierku

  • bežným bankovým prevodom

  • platobnou kartou

  • v hotovosti.

Spôsob platenia si sami zvolíte pri objednávaní tovaru.

DPD Delivery

DODACIE PODMIENKY

Tovar si môžte prevziať osobne, alebo sa expeduje kuriérskou spoločnosťou DPD na adresu kupujúceho, ktorú uviedol v objednávacom formulári. Náklady spojené s prepravou hradí kupujúci.

* Osobný odber

Objednaný tovar si môže kupujúci prevziať osobne na našej pobočke – UniCross s.r.o., Južná Trieda 66, 040 01 Košice, prevádzková doba počas pracovných dní je od 8,30h - 17,00h

* Kuriérskou službou DPD

Pneumatiky sa balia do zväzkov (balíkov) zvyčajne po 2 kusy. Doprava je spoplatnená hodnotou vo výške 3,00 EUR s DPH/ks, resp. 6,00 EUR s DPH/balík.

Pneumatiky do maximálneho rozmeru 17" sa balia po 2 ks/balík, pneumatiky od 18" a väčšie sa balia samostatne po 1 ks/balík.

Pneumatiky skupiny OFF ROAD a SUV sa balia samostatne, t.j. po 1 ks/balík.

Tovar balený samostatne, t.j. po jednom kuse, bude spoplatnený ako samostatný balík.

Tie isté podmienky platia aj pre hliníkové disky. Príslušenstvo k hliníkovým diskom, ako aj motorové oleje sa balia do kartónov, kde každý kartón predstavuje samostatný balík.

Dodacia doba je 24 hodín (pri externom sklade od 3-7 prac. dní) a začína plynúť 16. hodinou dňa, kedy bola objednávka potvrdená predávajúcim. Ak by dodacia doba mala skončiť v deň pracovného voľna, končí v rovnakej dobe prvý nasledujúci pracovný deň. Doručenie zásielky je potvrdené podpisom kupujúceho na súpiske rozvozu. Ak nie je možné zásielku pri prvom pokuse o doručenie dodať, zanechá o tom zasielateľ (DPD) príjemcovi (kupujúcemu) písomné oznámenie.

DPD Delivery

Zasielateľ sa potom pokúsi o opätovné doručenie zásielky nasledujúci pracovný deň. Pokiaľ je i tento pokus neúspešný, má príjemca možnosť sa do 7 pracovných dní, na základe zanechaného písomného oznámenia, telefonicky dohodnúť so zasielateľom o konečnom odovzdaní zásielky. Po uplynutí tejto lehoty bude zásielka vrátená späť predávajúcemu a tovar stornovaný.

Všetky takto vzniknuté dodatočné náklady spojené s neprevzatím a vrátením tovaru späť predávajúcemu hradí kupujúci.

CENA TOVARU

Cenotvorba tovaru je flexibilná a môže kopírovať aktuálne ceny a trendy tovarov na trhu. Cena tovaru pri objednaní v danom čase je zároveň aj cenou kúpnou. Dodávateľ si vyhradzuje právo odstúpiť od nepotvrdenej objednávky v prípade, ak by sa cena tovaru v priebehu objednávacieho procesu prudko zmenila. V takom prípade bude dodávateľ informovať zákazníka o zmene kúpnej ceny telefonicky, alebo e-mailom ešte pred expedíciou tovaru.

PLATOBNÉ PODMIENKY

Kupujúci si môže vybrať spôsob platby, ktorý mu najviac vyhovuje.

Na Dobierku - V prípade platby na dobierku kupujúci uhradí kúpnu cenu za tovar pri jeho prevzatí priamo kuriérovi prepravnej spoločnosti DPD. Dobierka je navyše spoplatnená hodnotou vo výške 2,00 EUR s DPH za jednotlivú objednávku, resp. obchodný prípad.

Online platba kartou - V prípade online platby kartou kupujúci uhrádza kúpnu cenu za tovar pripojením cez internet vysoko-bezpečnostným rozhraním WEBPAY. Tovar sa expeduje okamžite, debet na karte prebehne až po prevzatí tovaru kupujúcim. Platba kartou nie je spoplatnená.

Bankovým prevodom - V prípade platby bankovým prevodom sa tovar expeduje až po pripísaní celej čiastky objednaného tovaru na účet predávajúceho .

Právo spotrebiteľa vrátiť tovar bez udania dôvodu a poučenie spotrebiteľa

Podľa § 7 zákona 102/2014 Z.z., tovar zakúpený v našom internetovom obchode je možné vrátiť bez udania dôvodu najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. Doručovacia adresa pre vracaný tovar sa vždy spresní individuálne, podľa konkrétneho prípadu, čo si predávajúci a kupujúci dohodnú telefonicky, alebo e-mailom. Spolu s nepoškodeným tovarom a originálom faktúry, kupujúci zašle aj vyplnený formulár Odstúpenie od kúpnej zmluvy.

V prípade, že kupujúci zaplatil časť alebo celú cenu, bude mu táto suma vrátená v lehote 14-tich dní od stornovania objednávky. Zrušenie objednávky realizujte prosím na tel. čísle: 0911 66 33 33, alebo na e-mail: info@pneuonline.sk

Podmienky vrátenia peňazí

Tovar, ktorý by ste chceli vrátiť musí byť úplne neporušený, nepoškodený, zabalený a schopný ďalšieho predaja. Tovar musí zákazník odoslať naspäť do 14 dní od jeho prevzatia. Vo vrátenej zásielke musí byť vložená kópia ústrižku z dobierkovej alebo balíkovej zloženky. Peniaze vám môžeme vrátiť iba za tovar, nie za poštovné, resp. iné náklady. Ak spotrebiteľ odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu podľa § 10 ods. 3, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.

Spotrebiteľ nie je oprávnený odstúpiť od zmluvy, prípadne informáciu o okolnostiach, za ktorých spotrebiteľ stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

Spotrebiteľ nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je:

a) poskytnutie služby, ak sa jej poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,

b) predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktorý predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,

c) predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek spotrebiteľa, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa,

d) predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,

e) predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého ochranný obal bol po dodaní porušený,

f) predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,

g) vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré spotrebiteľ výslovne požiadal predávajúceho; to neplatí pre zmluvy o službách a zmluvy, ktorých predmetom je predaj iného tovaru ako náhradných dielov potrebných na vykonanie opravy alebo údržby, ak boli uzavreté počas návštevy predávajúceho u spotrebiteľa a spotrebiteľ si tieto služby alebo tovary vopred neobjednal,

h) poskytnutie ubytovacích služieb na iný účel ako na účel bývania, preprava tovaru, nájom automobilov, poskytnutie stravovacích služieb alebo poskytnutie služieb súvisiacich s činnosťami v rámci voľného času a podľa ktorej sa predávajúci zaväzuje poskytnúť tieto služby v dohodnutom čase alebo v dohodnutej lehote,

  1. poskytovanie elektronického obsahu inak ako na hmotnom nosiči, ak sa jeho poskytovanie začalo s výslovným súhlasom spotrebiteľa a spotrebiteľ vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením tohto súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy.

POUČENIE O UPLATNENÍ PRÁVA SPOTREBITEĽA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

  1. Právo na odstúpenie od zmluvy

Máte právo odstúpiť od tejto zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14 dní.

Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie po 14 dňoch, keď Vy alebo Vami určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezmete tovar.

Pri uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy nás informujte o svojom rozhodnutí odstúpiť od tejto zmluvy jednoznačným vyhlásením (napríklad listom zaslaným poštou, alebo e-mailom) na adrese UniCross s.r.o., Južná Trieda 66, 040 01 Košice, te. 055/ 677 0096, e-mail: info@pneuonline.sk Na tento účel môžete použiť vzorový formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý nájdete v päte / záložke našej internetovej stránky.

Lehota na odstúpenie od zmluvy je zachovaná, ak zašlete oznámenie o uplatnení práva na odstúpenie od zmluvy pred tým, ako uplynie lehota na odstúpenie od zmluvy.

  1. Dôsledky odstúpenia od zmluvy

Po odstúpení od zmluvy Vám vrátime všetky platby, ktoré ste uhradili v súvislosti s uzavretím zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru k Vám. To sa nevzťahuje na dodatočné náklady, ak ste si zvolili iný druh doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia, ktorý ponúkame. Platby Vám budú vrátené bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa, keď nám bude doručené Vaše oznámenie o odstúpení od tejto zmluvy a doručný tovar, ktorého sa toto odstúpnie týka. Ich úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký ste použili pri Vašej platbe, ak ste výslovne nesúhlasili s iným spôsobom platby, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.

Platba za zakúpený tovar Vám bude uhradená až po doručení vráteného tovaru späť na našu adresu, alebo po predložení dokladu preukazujúceho zaslanie tovaru späť podľa toho, čo nastane skôr. Zašlite nám tovar späť, alebo ho prineste na našu adresu: UniCross s.r.o.**, Južná Trieda 66, 040 01 Košice, te. 055/ 677 0096, e-mail: info@pneuonline.sk, najneskôr do 14 dní odo dňa uplatnenia práva na odstúpenie od zmluvy. Lehota sa považuje za zachovanú, ak tovar odošlete späť pred uplynutím 14-dňovej lehoty.

Zmluvná pokuta

Ak kupujúci (ktorý nie je spotrebiteľom v zmysle ustanovenia § 2 písm. a) zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa) vráti predávajúcemu tovar prevzatý osobne, doručený rozvozom, alebo kuriérskou spoločnosťou, je povinný zaplatiť predávajúcemu zmluvnú pokutu vo výške 15% dodaného tovaru. Zmluvná pokuta sa dojednáva s kupujúcim z dôvodu, že je účtovaná predávajúcemu jeho dodávateľom, ak predávajúci vracia svojmu dodávateľovi tovar, ktorý objednal pre kupujúceho a kupujúci ho vrátil predávajúcemu.

Tovar zasielajte na adresu: UniCross s.r.o., Južná Trieda 66, 040 01 Košice

Poučenie o zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru alebo služby podľa všeobecného predpisu - REKLAMÁCIE

Na všetok predávaný tovar, pokiaľ nie je určené pri tovare inak, je poskytovaná zákonom stanovená záručná doba 24 mesiacov. Tá sa vzťahuje na tovar s výrobnými chybami a všetkými materiálovými vadami, ktoré sa u dodaného tovaru vyskytnú v rámci záručnej doby.

Pri odstrániteľnej vade má spotrebiteľ právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia vady rozhoduje predávajúci a je povinný vadu bez zbytočného odkladu odstrániť. Spotrebiteľ však môže namiesto odstránenia vady, teda namiesto opravy, požadovať výmenu vadnej veci za bezvadnú, teda bezchybnú, resp. ak sa vada týka iba súčasti veci, tak výmenu súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť vady. Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia vady (opravy) vymeniť vadnú vec za bezvadnú, ak to kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Pri neodstrániteľnej vade, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel ako vec bez vady, má spotrebiteľ právo buď na výmenu veci, alebo na odstúpenie od zmluvy, teda vrátenie kúpnej ceny.

Záruka sa nevzťahuje na vady prevádzkového charakteru, ktoré u dodaného tovaru vzniknú ich používaním iným spôsobom, ako je stanovené všeobecnými predpismi, ktoré upravujú spôsob používania tovaru.

Záruka sa nevzťahuje na ojazdenie pneumatík, poškodenia spôsobené neodbornou montážou, nesprávne nastavenou geometriou podvozku, zlými tlmičmi, či ich poškodenie cudzím predmetom.

Zo záruky je vyňatý tovar, ktorý bol používaný na iný účel, alebo iným spôsobom, ako je určené. Záruka nebude poskytnutá zákazníkovi v prípade, že bude reklamovať tovar nezakúpený cez náš internetový obchod, resp.sa nepreukáže platným dokladom o nákupe tovaru (daňový doklad – Faktúra).

S reklamáciou sa na nás môžete obrátiť telefonicky v pracovných dňoch od 9.oo hod. do 12.oo hod. na čísle 055/6770096, alebo mailom na adrese info@pneu-online.sk. Reklamácia bude vybavená v zákonnej 30 dňovej lehote. V prípade, že sa jedná o odstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na bezplatné odstránenie vady. V prípade, že sa jedná o neodstrániteľnú vadu, má kupujúci nárok na výmenu tovaru, alebo vrátenie peňazí.

Možnosť alternatívneho riešenia sporov

Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Príslušným subjektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov s predávajúcim je napr. Slovenská obchodná inšpekcia, Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 ( http://www.soi.sk ), alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk ). Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.

Kupujúci má taktiež možnosť použiť platformu riešenia sporov on-line (ďalej len ako „RSO“) na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorí si zvolí. Kupujúci môže na alternatívne riešenie svojho sporu využiť platformu RSO, ktorá je dostupná na webovej stránke https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage . Kupujúci pri predkladaní podania v platforme RSO vyplní elektronický formulár sťažnosti. Informácie, ktoré predloží, musia byť dostatočné na určenie príslušného subjektu alternatívneho riešenia sporov on-line. Kupujúci môže priložiť dokumenty na podporu svojej sťažnosti.

ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Kupujúci prehlasuje, že sa pred vyplnením objednávky oboznámil s podmienkami predaja, všeobecnými obchodnými podmienkami predávajúceho a reklamačným poriadkom a že s nimi súhlasí.

Formulár Reklamácia https://www.pneuonline.sk/media/reklamacia.pdf

Formulár Odstúpenie od zmluvy https://www.pneuonline.sk/media/odstupenie-od-zmluvy.pdf