Priľnavosť na mokrom povrchu

Bezpečnejšie cestovanie

Z dôvodu bezpečnosti je pri letných pneumatikách obzvlášť dôležitá priľnavosť na mokrom povrchu. Indikuje brzdné schopnosti vozidla na mokrých vozovkách. A je najlepšia trieda, zatiaľ čo F je triedou najslabšou. Triedy D a G sa nepoužívajú.

Pneumatiky s výbornou priľnavosťou na mokrom povrchu majú kratšiu brzdnú dráhu, stabilnejšie riadenie a lepšiu ovládateľnosť.

Rozdiel v brzdnej dráhe je rovný dĺžke až štyroch vozidiel !
documents/images/braking_graph.png

Štítok indikuje brzdnú dráhu na asfalte pri rýchlosti 80 km/h. Napríklad, rozdiel medzi triedou A a triedou F, čo sa týka dráhy brzdenia, môže byť viac ako 18 metrov, čo predstavuje dĺžku až štyroch vozidiel! Rozdiel medzi za sebou idúcimi kategóriami je približne dĺžka jedneho auta (3 až 6m).

Najlepšia a najslabšia. Triedy A až F – brzdná vzdialenosť je viac ako 18 metrov kratšia! Susediace triedy. Napríklad: B a C, brzdná vzdialenosť krašia o jednu dĺžku auta.

Vonkajšia hlučnosť odvaľovania

Tichšie

Nový klasifikačný štítok EÚ sa zameriava na rozvoj vonkajšej hlučnosti odvaľovania . Vnútorná hlučnosť sa do úvahy neberie. Vonkajšia hlučnosť odvaľovania spôsobená pneumatikami je meraná v decibeloch. Vonkajšia hlučnosť nekorešponduje s hlučnosťou, ktorú počujete vo vnútri vozidla.   Navyše, k hodnote hlučnosti uvedenej v decibeloch ((dB(A) znázorňuje štítok aj hladinu hlučnosti v 3 hodnotách:

3 čierne vlnovky = hlučná pneumatika (hladina hlučnosti presahuje maximálnu budúcu dohodnutú úroveň)

2 čierne vlnovky = priemerná pneumatika (hladina hlučnosti je v rámci budúcej dohodnutej hodnoty, alebo je do 3 dB tichšia)

1 čierna vlnovka = tichá pneumatika (hladina hlučnosti je o viac ako 3 dB tichšia, ako si vyžaduje budúca norma)

Aktuálne hladiny hlučnosti platia od Novembra 2012 a budú pravidelne novelizované.

documents/images/noise_levels.png

Tri triedy uvedené v decibeloch. Čím viac čiernych vlnoviek je na štítku, tým je vyššia vonkajšia valivá hlučnosť. Meraná hodnota je tiež uvedená s označením dB.