Legislatíva

Povinné používanie zimných pneumatík

Ministerstvo vnútra SR pripravilo do zbierky zákonov niekoľko materiálov, ktoré upravujú podmienky prevádzky vozidiel na cestách. Pribudla jedna novela už existujúcej vyhlášky č.578/2006 Z.z. a jedna úplne nová vyhláška.

documents/images/snowflare-warning.png
Nová vyhláška č. 464/2009 Z.z. k zákonu o podmienkach prevádzky vozidiel

Od 15. novembra do 31. marca ukladá povinnosť používať zimné pneumatiky pre všetky motorové vozidlá do 3,5t. Nákladné motorové vozidlá nad 3,5 tony na aspoň jednej z hnacích náprav, autobusy musia prezuť všetky kolesá.

Polícia má právo nielen pokutovať, ale aj zakázať vodičovi jazdu alebo ho odkloniť na inú cestu. Vodič však môže byť policajtom donútený vozidlo odstaviť, prípadne si zaplatiť odťahovú službu.

Rovnako ako novela, aj vyhláška vstupuje do platnosti 20. novembra 2009. Prináša pravidlá v tom, ako majú vyzerať detaily karosérie, akú majú mať funkčnosť, rieši výhľad z vozidla (§4, vyhl. 464/2009 Z.z.) používanie iných ako predpísaných svietidiel, používanie oranžových majákov a v neposlednom rade aj hĺbku drážok dezénu na zimných, letných a celoročných pneumatikách.

Na aute môžete používať len pneumatiky uvedené v technickom preukaze. Musia byť nahustené na tlak určený výrobcom vozidla a nesmú byť príliš poškodené na svojom obvode. Hĺbka hlavných drážok dezénu pneumatík má mať minimálne 1,6 mm pre letné (nezimné) pneumatiky a 3 mm pre zimné pneumatiky.

Zaujímavosťou je nutnosť použiť nálepky pre zimné pneumatiky, ktoré sú určené na nižšiu rýchlosť, ako je konštrukčná rýchlosť vozidla.

§5, vyhláška 464/2009 Z.z.
 Odsek 4)

Ak sa použijú zimné pneumatiky s označením (M+S, M.S. alebo M&S) s nižšou kategóriou rýchlosti, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla, je nutné na túto skutočnosť upozorniť dodatkovým označením formou nálepky.

Kategóriu rýchlosti vozidla sa odporúča znížiť najviac o jednu rýchlostnú kategóriu, ako je najväčšia konštrukčná rýchlosť vozidla. Údaj na nálepke musí obsahovať najväčšiu prípustnú rýchlosť zimných pneumatík namontovaných na vozidle, ktorá počas prevádzky vozidla v cestnej premávke nesmie byť prekročená. Nálepka musí byť umiestnená v zornom poli vodiča. Upozornenie formou nálepky môže byť nahradené zariadením trvale nainštalovaným vo vozidle napríklad palubným počítačom.